TABLÓN DE ANUNCIOS ELECTRÓNICO

Filtros de Búsqueda
Tipo
Origen
Descripción
Desde
Hasta
 
14/01/2021 - Contratación - CONTRATO MENOR
217 SUBMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTOS DE LUZ EN DIVERSAS ZONAS DO RURAL DE MARÍN
13/01/2021 - Notaría
214 Acta de notoriedade para inmatriculación de vivenda no Rexistro da Propiedade (Xuncal nº8) - Acta de notoriedad para inmatriculación de vivienda en el Registro de la Propiedad (Xuncal nº8). PROTOCOLO 1035 NOTARÍA MARÍA ANGELES OTERO SEIVANE (MARÍN)
13/01/2021 - Contratación
215 Redacción do anteproxecto ampliado dun aparcamento público no parque Eguren de Marín (Pontevedra)
14/01/2021 - Personal
216 ANUNCIO VALORACIÓN PARA A COBERTURA DUNHA PRAZA DE POLICIA DE MARIN POLO SISTEMA DE MOBILIDADE
11/01/2021 - Personal - PROCESOS SELECTIVOS
212 ANUNCIO CONVOCATORIA EXAME GALEGO
11/01/2021 - Notaría
213 Acta de notoriedade para inmatriculación de vivenda no Rexistro da Propiedade (Real 25) - Acta de notoriedad para inmatriculación de vivienda en el Registro de a propiedad (Real 25 ). PROTOCOLO Nº 2983 NOTARÍA JOSE PEDRO RIOL LOPEZ
08/01/2021 - Recaudación
209 EDICTO DE COBRANZA AULA DE MUSICA 1PLZ2021
30/12/2020 - Recaudación
205 PUBLICACION BOE 30/12/2020 PROVIDENCIA DE APREMIO
31/12/2020 - Xestion Tributaria - XESTION TRIBUTARIA
206 Exposición e aprobación Padrón auga-lixo e sumidoiro 4º trim 2020
28/12/2020 - Personal - PROCESOS SELECTIVOS
204 ANUNCIO RESULTADOS PROVISIONAIS 3ER EXAME
Pág.   1   de   2   (16   Registros)