TABLÓN DE ANUNCIOS ELECTRÓNICO

Filtros de Búsqueda
Tipo
Origen
Descripción
Desde
Hasta
 
05/09/2019 - Urbanismo
33 ANUNCIO DA APROBACIÓN DEFINITIVA DO “PROXECTO TÉCNICO DE MELLORA DA MOBILIDADE NA AVENIDA DE OURENSE. CONCELLO DE MARÍN”, DENTRO DA ESTRATEXIA DUSI MARÍN 2020, COFINANCIADA POLO FEDER NO MARCO DO PROGRAMA OPERATIVO DE CRECEMENTO SOSTIBLE 2014-2020.
19/08/2019 - Personal - CONCELLO
29 BASES DA CONVOCATORIA DE OPOSICIÓN PARA UNHA PRAZA DE FUNCIONARIO DE CARREIRA TÉCNICO DE XESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN XERAL
Pág.   1   de   1   (2   Registros)