TABLÓN DE ANUNCIOS ELECTRÓNICO

Filtros de Búsqueda
Tipo
Origen
Descripción
Desde
Hasta
 
29/09/2020 - Contratación
127 SUBSTITUCION DE CUBERTA DE LAVADOIRO, ACNDICIONAMENTO DE FONTE E O SEU ENTORNO NA ROZA
28/09/2020 - Personal
126 ANUNCIO DO PROCESO SELECTIVO PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL, NA MODALIDADE DE CONTRATO EN PRÁCTICAS DENTRO DO PROGRAMA DE FOMENTO DA EMPREGABILIDADE NA PROVINCIA DE PONTEVEDRA “O TEU PRIMEIRO EMPREGO
25/09/2020 - Personal
124 RESOLUCIÓN BASES E TRIBUNAL O TEU PRIMEIRO EMPREGO 2020 2020/01755
25/09/2020 - Personal
125 BASES PARA A CONTRATACION "O TEU PRIMEIRO EMPREGO"
02/09/2020 - Personal
112 RESOLUCIÓN LISTA DEFINITIVA MOBILIDADE 2020/01622
03/01/2020 - Recaudación
38 RESOLUCIÓN APROBACION CALENDARIO FISCAL 2020 2019/03476
Pág.   1   de   1   (6   Registros)