TABLÓN DE ANUNCIOS ELECTRÓNICO

Filtros de Búsqueda
Tipo
Origen
Descripción
Desde
Hasta
 
12/11/2019 - Subvenciones
36 BASES REGULADORAS PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS DESTINADAS A ENTIDADES DEPORTIVAS DE MARÍN, PARA O FOMENTO DA PRÁCTICA DEPORTIVA E A PARTICIPACIÓN FEDERADA NA TEMPADA 2018-2019
06/11/2019 - Intervención Municipal
35 Anuncio BOP CONTA 2018
23/10/2019 - Urbanismo
34 Plan municipal de prevención e defensa contra os incendios forestais de Marín
19/08/2019 - Personal - CONCELLO
29 BASES DA CONVOCATORIA DE OPOSICIÓN PARA UNHA PRAZA DE FUNCIONARIO DE CARREIRA TÉCNICO DE XESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN XERAL
Pág.   1   de   1   (4   Registros)