Portelo Dixital Concello de Marin
   

Requisitos

Para poder beneficiarse de todas as posibilidades que ofrece este sistema o cidadán deberá dispoñer dun certificado dixital de persoa física emitido pola Fábrica Nacional de  Moeda e Timbre (o mesmo que se utiliza con outras administracións como a Seguridade Social para obter a vida laboral, ou a Axencia Tributaria para realizar a declaración da renda por Internet) ou do DNI electrónico.

Os certificados dixitais garanten a legalidade das transaccións realizadas por Internet e permiten asinar os documentos electrónicamente, para darlles validez xurídica.

Para que a sede electrónica execútese correctamente, o seu ordenador deberá dispoñer dos seguintes compoñentes instalados segundo o sistema operativo de que dispoña:

Windows:

       Plug-in de java instalado  mínimo 1.7.0.51. Recoméndase a última versión. (*)

       Adobe Acrobat

       Mozilla firefox v.3 ou superior

       Internet explorer 8 ou superior

Linux:

       Plug-in de java 1.6.0.23 instalado o un mínimo 1.6.0.14 (*)

       Adobe Acrobat

       Mozilla firefox v.2.o v.3

  

Versións diferentes as mencionadas non están certificadas para o correcto funcionamento da plataforma.

O navegador debe ter habilitado o soporte para JavaScript, posto que é necesario para a execución do cliente de firma.

Débese desactivar o bloqueo de ventas emerxentes para esa páxina.

No Internet Explorer débese meter esta páxina na vista compatibilidade.

 

(*) Pódense dar problemas se na mesma máquina conviven varias versións de Java.