Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies. Leer más

Portelo Dixital Concello de Marin
   

Protección de Datos

Toda a información que se recolle nesta Sede Electrónica foi tratada cunha absoluta e estrita confidencialidade.

Nos distintos trámites ofrecidos solicítase aos seus usuarios datos de carácter persoal: nome, apelidos, dirección, etc., para poder realiza-la tramitación solicitada, cumplindo as condicións de seguridade e confidencialidade esixidas pola lexislación vixente.

Estos datos intégranse nos correspondentes ficheiros informatizados do Concello, dacordo coa lexislación ou normativa vixente.

O Concello comprométese a respecta-la privacidade e confidencialidade no tratamento dos datos de carácter persoal que se recollen, así como a implementación das medidas, de orden técnico e organizativo, que garanticen a seguridade destes datos.

Exercicio de dereitos de acceso, cancelación, rectificación ou oposición, previstos á Ley Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal.

Para o exercicio destes dereitos, aquelas persoas que o desexen poderán exerce-los seus dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición a través do procedemento establecido a tal efecto no Regulamento para a creación, modificación e supresión de ficheiros que conteñen datos de carácter persoal.