Portelo Dixital Concello de Marin
   

Código de Conducta

Código de conducta e principios éticos do Concello de Marín, como organismo intermedio lixeiro dá Autoridade  de Xestión do FEDER (Periodo 2014-2020).