Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies. Leer más

Portelo Dixital Concello de Marin
   

Calendario de Días Inhabiles

A Administración Xeral do Estado e a Xunta de Galicia fixan anualmente, segundo establece a lei, o calendario de días inhábiles a efectos de cómputos de prazos. Este calendario publícase antes do comezo de cada ano no «Diario Oficial da Xunta de Galicia» e noutros medios de difusión que garanten o seu coñecemento polos cidadáns.

A presentación de solicitudes, escritos e comunicacións poderá realizarse no Rexistro Electrónico durante as vintecatro horas de tódolos días do ano. Aos efectos do cómputo de prazo fixado en días hábiles ou naturais, e no que se refiere a cumprimento de prazos polos interesados, a presentación nun día inhábil entenderase realizada na primeira hora do primeiro día hábil seguinte, salvo que unha norma permita expresamente a recepción en día inhábil.

COVID-19: Suspensión e interrupción dos prazos administrativos.

O Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, trae como consecuencia a suspensión e interrupción dos prazos para a tramitación dos procedementos das entidades do Sector Público, e, por conseguinte, no Concello de Marín.
A suspensión dos prazos para realizar trámites de procedementos administrativos prorrogarase ata a data en que perda vixencia o estado de alarma.


Días inhábiles 2021

 • 1 de Xaneiro
 • 6 de Xaneiro
 • 19 de Marzo
 • 01 de Abril
 • 02 de Abril
 • 1 de Maio
 • 17 de Maio
 • 16 de Xullo
 • 8 de Setembro
 • 12 de Outubro
 • 1 de Novembro
 • 6 de Decembro
 • 8 de Decembro
 • 25 de Decembro