Portelo Dixital Concello de Marin
   

Coñeza a Sede

A sede electrónica é a dirección electrónica do Concello a través da cal a cidadanía e as empresas poden exercer o seu dereito de acceso á información, aos servizos e aos trámites electrónicos do noso Concello.

sede electrónica é un espazo de relación co cidadán.

A Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, no artígo 13, recoñece o dereito dos cidadáns a comunicarse coas Administracións Públicas a través dun Punto de Acceso Xeral electrónico da Administración.

sede electrónica é aquela dirección electrónica dispoñible para os cidadáns a través de redes de telecomunicacións cuxa titularidade, xestión e administración corresponde a unha Administración Pública, órgano ou entidade administrativa no exercicio das súas competencias.

As sedes electrónicas dispoñerán de sistemas que permitan o establecemento de comunicacións seguras sempre que sexan necesarias.

O establecemento dunha sede electrónica leva a responsabilidade do titular respecto da integridade, veracidade e actualización da información e os servizos aos que poida accederse a través da mesma. Deberá garantir a identificación dos medios dispoñibles para a formulación de suxestións e queixas.

Cada Administración Pública determinará as condicións e instrumentos de creación das sedes electrónicas, con suxeición aos principios de publicidade oficial, responsabilidade, calidade, seguridade, dispoñibilidade, accesibilidade, neutralidade e interoperabilidade.

A publicación nas sedes electrónicas de informacións, servizos e transaccións respectará os principios de accesibilidade e usabilidade de acordo coas normas establecidas respecto diso, estándares abertos e, no seu caso, aqueloutros que sexan de uso xeneralizado polos cidadáns.

A sede electrónica entrará en funcionamento de maneira progresiva.

Para aclarar calquera dúbida sobre a sede electrónica do Concello rogámoslle póñase en contacto connosco a través das apartado incidencias do sistema.