Portelo Dixital Concello de Marin
   

Condiciones de Uso

Os usuarios e usuarias poden exercer o seu dereito de acceso, rectificación, cancelación e oposición que lles outorga a vixente Lei Orgánica de Protección de Datos (Lei 15/1999, de 13 de decembro) sobre os seus datos, solicitándoo con previa identificación, persoalmente, por teléfono, por correo, fax ou correo electrónico á seguinte dirección:

Avd Ourense s/n
36900 - Marín (Pontevedra)
Telf: 986 88 03 00
Fax: 986 88 20 13
Mail: alcaldia@concellodemarin.es

Os posibles conflictos relativos a este lugar web rexeranse exclusivamente polo dereito que afecte o Estado español e á comunidade autónoma correspondente.

Todos os usuarios e usuarias aceptan o cumplimento e respeto desta cláusula.