Portelo Dixital Concello de Marin
   

Cartafol Cidadán

O Cartafol Cidadán é un servizo que proporciona ó Cidadán acceso á información persoal que sobre él dispón o Concello.
Esta información persoal sobre o Cidadán é a seguinte:

  • Datos Padrón Habitantes
  • Datos Electorais
  • Datos Fiscais
  • Recibos e Liquidacións
  • Documentos de entrada e saida do rexistro municipal
  • Expedientes

Para acceder a estes servizos, é preciso identificarse mediante certificado dixital ou DNI electrónico.