Portelo Dixital Concello de Marin
   

Perfil do Contratante

A partir do 28 de xuño do 2018 as licitacións do Concello de Marín publicaranse na Plataforma de Contratación do Estado. Para acceder pinche no seguinte enlace:

Alcaldía
Xunta de Goberno Local
Pleno

Só se publicará na Plataforma de Contratos Públicos de Galicia a información relativa ás licitacións xa iniciadas ou con data anterior a 28 de xuño de 2018.